Home

Welkom bij
Medisch Centrum Pontanus


Afspraak maken
U kunt ons elke werkdag vanaf 8.00 tot 16.50 uur telefonisch bereiken via het nummer 0341-56 77 77.

Voor spoedgevallen belt u 0341-56 77 71. Klik hier voor meer informatie. 

Indien u graag dezelfde dag gezien wilt worden door uw huisarts, belt u dan vóór 9.30 uur.

Kunt u alsnog niet? Bel ons svp zsm! 
Het komt tegenwoordig helaas steeds vaker voor dat men zonder afmelding niet op een afspraak verschijnt. Gezien de drukte in onze praktijk ervaren wij dit als zeer vervelend, omdat wij graag een andere patiënt hadden willen helpen op dit tijdstip. Bel ons daarom svp zodra u weet dat u niet kunt en maak desgewenst een nieuwe afspraak.
    
Veranderingen per 1 januari 2019
Na 30 jaar toegewijd huisarts te zijn geweest, zal dokter Maarleveld per 1 januari 2019 met pensioen gaan. Wij zien er naar uit om de zorg voor zijn patiënten over te nemen. We doen dit samen met de huisartsen mw. G. Terwiel-van Veen en dhr. N. Vermeer. Indien u patiënt bent van dokter Maarleveld hoeft u niets te doen. 

De laatste jaren heeft de huisartsenzorg grote veranderingen doorgemaakt waardoor er veel taken voor de huisarts zijn bijgekomen: De toenemende kwaliteitseisen vanuit de zorgverzekeraar, ouderenzorg, zorg voor chronische zieken, begeleiding van mensen met psychiatrische problemen en wijkgerichte zorg. Ons team is de afgelopen jaren uitgebreid met (ondersteunend) personeel, zodat we aan de toenemende en complexere zorgvraag kunnen voldoen.

Om kwalitatief hoogwaardige huisartsenzorg in de toekomst te kunnen blijven garanderen, is besloten de drie huidige praktijken per 1 januari 2019 samen te laten vloeien tot één praktijk genaamd: Medisch Centrum Pontanus.

Wij vinden het belangrijk dat de persoonlijke zorg gewaarborgd blijft, schroom niet om te vragen naar de voor u bekende arts.

Ons team van praktijkondersteuners en assistentes blijft onveranderd. Wij zullen met elkaar ons uiterste best doen om de veranderingen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met onze praktijkmanager Catherine Poorthuis via e-mail:  catherine.mcpontanus@gmail.com

A.H.IJ. Mulder en D.J.A. de Wolf, huisartsen
     
                    

Thuisarts link


's Avonds en 's nachts? Bel dan

http://www.medicamus.nl/huisartsenpost-harderwijk


Griepvaccinatie gemist? 
Indien u onverhoopt niet in de gelegenheid bent geweest om op de geplande dagen uw vaccinatie te halen, belt u dan naar onze praktijk voor een afspraak. We hebben nog een beperkt aantal vaccinaties; 13 december a.s. wordt onze voorraad aangevuld.
Het kan dus dat u pas na 13 december a.s. terecht kunt. 
Klik hier voor informatie over de griepvaccinatie.

Meningokokken
Wellicht heeft u uit de media vernomen dat de overheid voortaan een actiever beleid gaat voeren ten aanzien van vaccinatie tegen 
Meningokokken. Onlangs is begonnen met het oproepen van 14 jarigen. U krijgt daarvoor vanzelf een oproep via de post. Indien u -of uw kind(eren)- niet in aanmerking komt volgens de richtlijnen van het landelijk vaccinatieprogramma en u wilt het wel, dan kunt u via uw huisarts een recept vragen. In dit geval dient u wel zelf de kosten te voldoen à € 50,-. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar deze link:

Herhaalrecept
U kunt zelf een herhaalrecept aanvragen via onze website. Als u er niet uit komt, kunt u ons ook bellen.

Nieuw
Via het patiëntenportaal kunt u 24 uur per dag zelf online een afspraak inplannen. Om hiervan gebruik te maken, dient u zich aan te melden op het portaal van uw huisarts. Volgt u goed de instructie. Voor meer informatie, zie spreekuren.
U kunt hier ook een E-consult inplannen.
Stagiaires
Wij  werken samen met het MBO-ROC Amersfoort BOL. Open sollicitaties worden daarom niet behandeld door ons centrum.

Onze website wordt regelmatig geactualiseerd, we nodigen u graag uit geregeld onze site te bekijken.

NHG geaccrediteerd 
Onze praktijk is NHG geaccrediteerd, hetgeen inhoudt dat we volgens landelijk erkende kwaliteitscriteria en protocollen werken.
Zie voor meer informatie 
de website van NHG.


NHG accreditatie