Home


Welkom bij
Medisch Centrum Pontanus

Corona Virus
Voor informatie en adviezen t.a.v. het Corona Virus klik hier.

Bij het bezoeken aan MCPontanus is een mondkapje verplicht.

Wij verwijzen u ook naar www.thuisarts.nl of gebruik de app: "Moet ik naar de dokter?".

Het lijkt erop dat veel patiënten met mogelijk ernstige aandoeningen blijven doorlopen om de huisarts/huisartsenpost te ontlasten.
LET OP: Dit is niet bedoeling!
Mensen met acute problemen kunnen altijd bij de huisarts of huisartsenpost terecht. De wachtkamer is zoveel mogelijk leeg. Patiënten met, of verdacht van Corona, zitten niet in dezelfde ruimte.
Bent u een oudere en/of heeft u ooit een hartinfarct gehad, heeft u suikerziekte, een hoge bloeddruk, of krijgt u klachten van een beroerte, van uw hart, pijn op de borst of hevige buikpijn? Dan moet u juist wel gezien worden. Stel dit niet uit!   
Inmiddels zien wij u ook graag weer voor minder ernstige dan wel reguliere  klachten.
Bel ons, we helpen u graag!
Let op : Als u klachten heeft neem dan eerst telefonisch contact op. Loop niet zomaar het Medisch Centrum binnen!


Afspraak maken
U kunt ons elke werkdag vanaf 8.00 tot 17.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0341-56 77 77.
Er bestaat tevens de mogelijkheid om een telefonisch consult aan te vragen bij uw huisarts.

Voor spoedgevallen belt u 0341-56 77 71. Klik hier voor meer informatie. 

Indien u graag dezelfde dag gezien wilt worden door uw huisarts, belt u dan vóór 9.30 uur.


In ons centrum werken zowel vrouwelijke als mannelijke huisartsen, desgewenst kunt u uw voorkeur kenbaar maken. We begrijpen dat velen van u van oudsher gewend zijn aan een vaste arts. Door aan de toenemende zorgvragen en uitbreiding van werkzaamheden/verantwoordelijkheden te kunnen voldoen zijn er inmiddels meerdere artsen in dienst. Bij het plannen houden we zoveel mogelijk rekening met uw wensen. Indien uw klacht echter urgent is en de arts van uw voorkeur er niet is of een volle agenda heeft kan het gebeuren dat u door een andere arts wordt gezien. Een eventuele vervolgafspraak aangaande dezelfde klacht zal dan ook bij dezelfde arts worden gepland om de continuïteit te waarborgen.

Herhaalrecept
U kunt zelf een herhaalrecept aanvragen via onze website of telefonisch inspreken (kies dan nr 2).  Als u er niet uit komt, kunt u ons ook bellen.

Vacature
Op dit moment is er een vacature voor een gediplomeerd doktersassistent(e) per 1 oktober. Klik hier voor meer informatie. 

Stagiaires
Wij  werken samen met het MBO-ROC Amersfoort BOL. Open sollicitaties worden daarom niet behandeld door ons centrum.    

 Patiënten-portaal
Via het patiënten-portaal kunt u 24 uur per dag zelf online een afspraak inplannen. Om hiervan gebruik te maken, dient u zich aan te melden op het portaal van uw huisarts. Volgt u goed de instructie. Voor meer informatie, zie spreekuren.
U kunt hier ook een E-consult inplannen.


Onze website wordt regelmatig geactualiseerd, we nodigen u graag uit geregeld onze site te bekijken.


NHG accreditatie
NHG geaccrediteerd 

Onze praktijk is NHG geaccrediteerd, hetgeen inhoudt dat we volgens landelijk erkende kwaliteitscriteria en protocollen werken. Zie voor meer informatie de website van NHG.

Griepvaccinatie

Op dit moment is er geen informatie beschikbaar.

Bloedafname St. Jansdal

U kunt uitsluitend op de prikposten  voor bloedafname terecht op afspraak  zie de website https://www.stjansdal.nl/prikken of telefonisch:0341-435353

Thuisarts link


's Avonds of 's nachts een huisarts nodig? 
Bel dan
0900-3410341


Coronavaccinatie

Heeft u vragen over de vaccinatie en wanneer u aan de beurt bent dan verzoeken wij u om eerst onderstaande informatie door te nemen. De routekaart van de overheid is bepalend. Indien u tot de selectie behoort die door de huisarts wordt gevaccineerd ontvangt u automatisch bericht. Ook wij hebben deze informatie pas op het laatste moment.

De huidige informatie is dat personen met geboortejaar 1958-1959-1960 de eerste helft van  mei een oproep ontvangen voor een vaccinatie met het Astra Zenica vaccin door de huisarts. Indien u een uitnodiging ontvangt maar er geen gebruik van wenst te maken of al gevaccineerd bent, kunt u de brief vernietigen. De datum voor de 2de vaccinatie zal worden afgestemd met u als u voor de eerste vaccinatie komt.

Personen tussen de 18-60 jaar met een medische indicatie zullen in mei een uitnodiging ontvangen van de GGD voor een vaccinatie.  (Onder medische indicatie worden dezelfde indicaties verstaan die gelden voor de griepvaccinatie)

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?

Op de landelijke informatie website kunt u informatie vinden over de landelijke vaccinatie strategie.

www.coronavaccinatie.nl

of bel  met het landelijke informatienummer 

0800-1351


In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd. 

Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona. 


Vragen over de coronavaccinatie
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het coronavaccin en hoe de vaccinatie precies in zijn werk gaat. Vanwege voortdurend veranderende logistieke en organisatorische situaties, is ook voor ons als huisartsenpraktijk nog niet alles duidelijk. Hieronder delen wij u wat er tot nu toe bekend is over de vaccinatie.

Wanneer ben ik aan de beurt?
Het vaccineren gaat stapsgewijs. De overheid bepaalt in welke volgorde bevolkingsgroepen worden gevaccineerd. De snelheid is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. Belangrijk is dat u een uitnodiging ontvangt wanneer u aan de beurt bent voor de vaccinatie. In die oproep ontvangt u ook informatie over waar en wanneer u deze vaccinatie kunt halen of hoe u hiervoor een afspraak kunt maken.

Wie regelt de vaccinaties?
De vaccinaties in onze regio worden georganiseerd en uitgevoerd door huisartsen, GGD en de Medicamus Spoedpost in Harderwijk. In de uitnodiging wordt u geïnformeerd over waar en van wie u de vaccinatie ontvangt.

Kan ik de praktijk bellen voor informatie over mijn vaccinatie?
U ontvangt een uitnodiging wanneer u aan de beurt bent voor de vaccinatie. Heeft u dan nog vragen, dan kunt u altijd het nummer op de uitnodiging bellen.

Algemene informatie
Voor algemene informatie verwijzen wij u graag naar de volgende informatie van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie. Hier vindt u informatie over o.a. de werking, de veiligheid en de volgorde van vaccineren.

Is het coronavaccin wel veilig ontwikkeld?
Ook hierover heeft de Rijksoverheid veel informatie beschikbaar op haar website (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/veiligheid-coronavaccin).