bronvermelding

Verantwoording

De teksten over de kwalen zijn samengesteld door:
Drs. Johan van Dam, apotheker, farmaceutische inhoud.


Een redactieraad controleert de teksten op inhoud. De redactieraad bestaat uit:
Drs. J.P.W. Wisman, apotheker
Drs. J.P.T.G. Dohmen, apotheker
Drs. J.E. Everts, apotheker
Drs. Q.H.W.J. van Loon, apotheker
Drs. H.H. van der Meer, apotheker
Drs. T.M.C. van Kesteren, apotheker
Drs. J. de Witte, apotheker
Drs. J.P. Debets, apotheker

Bij het samenstellen van de teksten zijn de volgende informatiebronnen geraadpleegd:
Farmacotherapeutisch Kompas 2006, uitgave van de Commissie Farmaceutische Hulp (CFH) van het College voor zorgverzekeringen;
Het juiste medicijn. H. Buurma. Den Haag: Consumentenbond, 2004.

Voor de volgende kwalen zijn daarnaast geraadpleegd:
insectenbeten: GGD-informatie;
spierpijn: Leerboek sportgeneeskunde;
hoest, hoofdpijn, maagklachten, menstruatiepijn, verstopping, allergie/hooikoorts, spierpijn: zelfzorgstandaarden van de KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie).