Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

De teksten in de zelfzorgwijzer zijn bedoeld ter informatie, niet als vervanging van het persoonlijk advies van uw eigen apotheker of arts. De redactie, medewerkers en verspreider van de zelfzorgwijzer gaan uiterst zorgvuldig te werk bij het inhoud geven aan de teksten over kwalen en zelfzorgmiddelen. Zij streven ernaar om correcte en actuele informatie te geven.
Niettemin sluiten zij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen van het handelen op grond van de informatie of adviezen die de lezer in de zelfzorgwijzer aantreft.
Neem altijd contact op met uw huisarts indien u zich zorgen maakt over uw gezondheid, de gezondheid van uw kind, en/of als de klachten aanhouden.

Copyright Pharmeon