Praktijk info‎ > ‎

Eigen risico ziektekosten

Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u het eerste deel van de zorg die u krijgt zelf. 
Dit verplichte eigen risico is 385,00 euro.
Daarnaast kunt u zelf een vrijwillig eigen risico afspreken met uw verzekering. 


NIET ALLE ZORG VALT ONDER HET VERPLICHTE EIGEN RISICO
U betaalt GEEN risico voor:
* de huisarts
* de praktijkondersteuners van de huisarts (diabetes, COPD en GGZ)
* de verrichtingen door de huisarts verricht (zoals kleine chirurgie, etc.)

En ook NIET voor:
* de nationale bevolkingsonderzoeken, zoals het borstkankeronderzoek
* de griepprik (als u behoort tot een risicogroep)

Het eigen risico geldt WEL voor:
* verreweg de meeste geneesmiddelen die de huisarts voorschrijft
* onderzoek dat wordt aangevraagd door uw huisarts, zoals: 
      - bloedonderzoek bij het laboratorium
      - röntgenonderzoek
      - urinekweken door het ziekenhuis
      - pathologisch onderzoek door het ziekenhuis
      - holter (ook in de praktijk)
* het bezoek aan een medisch specialist na verwijzing door de huisarts

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden van uw verzekering!