Praktijk info‎ > ‎

Klachtenmelding

Heeft u een klacht over uw huisarts? 

Als u ontevreden bent over uw huisarts of een klacht heeft over onze praktijk dan horen we dit graag van u. Er zijn een aantal stappen die u kunt nemen:

1. Gesprek met uw huisarts
Als uw huisarts niet weet dat u ontevreden bent of een gerichte klacht heeft dan kan hij /zij niets doen om u tegemoet te komen. Bel ons svp en maak een afspraak op het spreekuur; vertel de assistente dat u uw ontevredenheid wilt uiten bij uw arts, zodat zij meer tijd voor u in kan plannen.2. Klachtenfunctionaris 
Mocht blijken dat u er niet samen met uw huisarts uitkomt -hetgeen wij erg zouden betreuren- dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Hij/zij neemt uw klacht in behandeling, in principe* nadat u in gesprek bent geweest met uw huisarts. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

* in sommige gevallen, indien u om redenen van persoonlijke aard het te moeilijk vindt om dit aan te kaarten bij uw huisarts, kunt u rechtstreeks bij de klachtenfunctionaris terecht.


3. Geschillencommissie

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. In deze onafhankelijke commissie hebben zowel leden namens de patiënten als namens de huisartsen zitting en de commissie wordt voorgezeten door een jurist en bijgestaan door een ambtelijk secretaris, tevens jurist.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden op www.skge.nl